Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

Japan National Figure Skating Championships 1997

January 13 - 15, 1997, Nagano


Ladies

Fi. Name SP FS
1. Fumie Suguri 3 1
2. Shizuka Arakawa 1 2
3. Yuka Kanazawa 2 5
4. Kumiko Koiwai 7 3
5. Hiromi Sano 5 4
6. Rena Inoue 6 6
7. Mari Kobayashi 8 7
8. Asa Okuyama 4 11
9. Aiko Suyama 10 9
10. Hanae Tsuji 15 8
11. Masayo Ohisi 9 13
12. Yukiko Kawasaki 16 10
13. Yoko Kosugi 13 12
14. Mari Utamura 14 14
15. Yuko Inaba 12 15
16. Keiko Yamamuro 11 16
17. Akane Nikaido 17 17
18. Shino Suzuki 22 18
19. Keiko Yonaha 20 19
20. Keiko Imai 21 20
21. Tomomi Sano 19 21
22. Hiroko Sekine 18 22


Hanae Yokoya withdrew after an injury during official practice.

 


Men

Fi. Name SP FS
1. Takeshi Honda 3 1
2. Yamato Tamura 1 2
3. Makoto Okazaki 2 3
4. Yosuke Takeuchi 5 5
5. Seiichi Suzuki 8 4
6. Naoki Shigematsu 7 6
7. Takashi Yamamoto 6 8
8. Shin Amano 9 7
9. Gaku Aiyoshi 4 10
10. Taijin Hiraike 13 9
11. Munetaka Shigematsu 10 11
12. Shohei Nagata 13 12
13. Isao Matsuura 11 13
14. Daisuke Watanabe 12 15
15. Hironori Iizuka 16 14
16. Jun-ichi Takemura 15 16
17. Naoki Moriyama 17 18
18. Yutaka Tsuru 20 17
19. Toshio Takahashi 18 19
20. Yukihiro Matsumura 19 21
21. Takatomo Asai 22 20
22. Hironori Taira 21 22
23. Masamichi Ogiwara 23 23


Takeo Ogasawara withdrew after short program (rank 24).

 


Ice Dance

Fi. Name CD OD FD
1. Kawai & Tanaka 1 1 1
2. Kinoshita & Moriwaki 2 2 2
3. Watanabe & Kido 3 3 3
4. Irie & Muto 4 4 4
5. Kato & Kato 5 5 5back  top