Get banner and button to link us. Report a broken link or update your link. Send us your URL to be added to the link directory. Sitemap Answers to your questions. Help with abbreviations
Donation for website Submit your site Report broken link Link to us Site Map FAQ (German) Help

1998 Japanese Nationals

December 12 - 14, Kobe-city

Final results


Shizuka Arakawa, Yamato Tamura, Takeshi Honda (did not participate at Nationals), Marie Arai & Shin Amano and Aya Kawai & Hiroshi Tanaka has been assigned for 1998 Olympic Winter Games.


Ladies

Fi. Name SP FS TFP
1. Shizuka Arakawa 2 1 2.0
2. Fumie Suguri 1 2 2.5
3. Rena Inoue 3 4 5.5
4. Hanae Yokoya 6 3 6.0
5. Yuka Kanazawa 4 5 7.0
6. Kanako Takahashi 5 6 8.5
7. Hanae Tsuji 10 7 12.0
8. Mami Egawa 8 8 12.0
9. Yukiko Kawasaki 9 9 13.5
10. Asa Okuyama 12 10 16.0
11. Shino Suzuki 7 13 16.5
12. Tomoko Ito 13 11 17.5
13. Hiroko Inaba 11 12 17.5
14. Yumi Fujino 14 14 21.0
15. Chiaki Saika 17 15 23.5
16. Hitomi Suzuki 16 17 25.0
17. Michiko Otsuka 15 19 26.5
18. Tomomi Sano 23 16 27.5
19. Keiko Yamamuro 24 18 30.0
20. Kumi Iwaki 18 21 30.0
21. Hiroko Sekine 21 20 30.5
22. Rina Sasaki 20 22 32.0
23. Noriko Kinoshita 19 23 32.5
24. Mamiko Yamai 22 24 35.0Men

Fi. Name SP FS TFP
1. Yamato Tamura 3 1 2.5
2. Naoki Shigematsu 1 2 2.5
3. Yousuke Takeuchi 6 3 6.0
4. Seiichi Suzuki 2 5 6.0
5. Makoto Okazaki 7 4 7.5
6. Taijin Hiraike 4 6 8.0
7. Shouhei Nagata 5 7 9.5
8. Takashi Yamamoto 10 8 13.0
9. Shin Amano 9 9 13.5
10. Masashi Takagi 11 10 15.5
11. Naoki Moriyama 8 12 16.0
12. Junichi Takemura 16 11 19.0
13. Yutaka Tsuru 12 13 19.0
14. Isao Matsuura 14 15 22.0
15. Gaku Aiyoshi 17 14 22.5
16. Hironori Iizuka 13 16 22.5
17. Daisuke Watanabe 15 17 24.5
18. Takeo Ogasawara 19 18 27.5
19. Masamichi Ogiwara 18 20 29.0
20. Takeshi Shirasaka 23 19 30.5
21. Yusuke Hayashi 21 21 31.5
22. Kazuya Kishida 20 22 32.0
23. Youga Akiyama 22 23 34.0
24. Yukihiro Matsumura 24 24 36.0Pairs

Fi. Name SP FS TFP
1. Marie Arai & Shin Amano 1 1 1.5Ice Dancing

Fi. Name CD+OD FD
1. Aya Kawai & Hiroshi Tanaka 1 1
2. Nozomi Watanabe & Akiyuki Kido 2 2
3. Aya Hatsuda & Koichi Suyama 3 3
4. Hiromi Irie & Norihiro Muto 5 4
5. Yuko Kato & Naohisa Kato 4 5back  top